Nema radijacije magnet-neodymium-Iron-bor magnetima

Prvo, prema klasične elektromagnetske teorije, samo promene magnetnog polja samo će proizvedene radijacije; jaka magnetska polja radijacija kapaciteta su odnosi se na je magnetnih polja visoke frekvencije (frekvencije su na hiljade čak i desetine hiljada herca iznad), kao i indukcioni lonac, i telefon, postoji relativna frekvencija visoki El. magnetnog polja, postoji elektromagnetske radijacije. više visoke frekvencije, zračenja više loše. normalno Exchange električne frekvencije su dovoljno 220 herca. i ND Iron bor proizvedenih od Statičko magnetno polje, Statičko magnetno polje, nije proizvela elektromagnetske radijacije.

Drugo, radijacija zbog toga, možda brinemo o je Statičko magnetno polje na ljudska, da li je to štetno, sam opis 2 tačke: 1. Statičko magnetno polje gušenja uskoro, generale, veoma jak jedinstven blok magnet (magnet remanence 1.4T), iz magnet za 10 cm yiwai, magnetno polje generala su je manje od 0.1T, ima je mala je. 2. jednostavne diskusije statičkog magnetni polja na ljudski ulogu, trenutno nauka nema jasne zaključke, čak i mnoge informacije takođe publicitet magnetnog polja na ljudsko korisno, ima mnogo magnetni uređaji, pravi od nauke Shang ovo.su nema jasan zaključak.